Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Álláshirdetés a Gazdasági Igazgatósághoz tartozó Gondnoki-gazdálkodási részlegen megüresedett szerződéses, takarítószemélyzeti állás meghatározatlan időre történő elfoglalásra

Álláshirdetés a Gazdasági Igazgatósághoz tartozó Gondnoki-gazdálkodási részlegen megüresedett szerződéses, takarítószemélyzeti állás meghatározatlan időre történő elfoglalásra

2022. június 6., hétfő

Kovászna Megye Tanácsa

a 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített Kormányhatározat alapján, versenyvizsgát szervez az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt 2022. június 29-én 10 órától (gyakorlati), a Gazdasági  Igazgatósághoz tartozó Gondnoki-gazdálkodási részlegen megüresedett szerződéses, takarítószemélyzeti állás meghatározatlan időre történő elfoglalásra

Sajátos részvételi feltételek:

 • általános vagy középfokú iskolai végzettség, oklevéllel bizonyítva;
 • legkevesebb 3 év szakmai régiség;

 

A versenyvizsgára jelentkezőknek teljesíteniük kell a 2011/286-os számú, utólag módosított és kiegészített kormányhatározattal jóváhagyott keretszabályzat 3. szakasza által előírt általános feltételeket is:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

 

Jelentkezési iratcsomót Kovászna Megye Tanácsának székhelyén lehet letenni 2022. június 20-án, 12 óráig.

 

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 • a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 • román nyelvű szakmai önéletrajzot.

 

Érdeklődni Kovászna Megye Tanácsa Humánerőforrás irodájában, vagy a 0267-311190 (138-es belső) telefonszámon lehet.

 Az ehhez kapcsolódó bérezési tájékoztató (bruttó) 3001 lej, amelyhez hozzáadódik az étkezési költség: 347 lej/hó.

A vizsgadosszié ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A gyakorlati vizsga végeredménye itt elérhető román nyelven

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A vizsga végeredménye román nyelven megtekinthető itt.

Hírek