Itt vagy: » Közrendészeti Hatóság » Bemutatkozás

Bemutatkozás

Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság

 

A Területi Közrendészeti Hatóság egy, minden megyei tanács mellett működő, nem jogi személyiségű, konzultatív jellegű szervezet, mely a tevékenységét a közösség érdekében fejti ki. Ez a hatóság a megyei tanács mellett van megalakítva és ott is működik, a 2002/218-as számú, utólagosan módosított és kiegészített, a Román Rendőrség szervezését és működését szabályozó törvény és a Területi Közrendészeti Hatóság szervezési és működési szabályzatát jóváhagyó 2002/787-es kormányhatározat előírásainak megfelelően.

A Kovászna Megyei Területi Közrendészeti Hatóság (KMTKH) Kovászna Megye Tanácsa mellett működik és a tevékenységét a KMTKH Szervezési és Működési Szabályzatát jóváhagyó Kovászna Megye Tanácsa 2016/137-es számú határozata alapján fejti ki.

A KMTKH a Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség főfelügyelőjéből, a Rendőrök Országos Testülete – Kovászna Megyei Területi Tanácsának képviselőjéből, Kovászna Megye alprefektusából, 6 megyei tanácsosból, 3 – a megyei tanács elnöke által kinevezett – Kovászna megyei közösségi képviselőből,  a Kovászna Megyei „Gheorghe Doja” Csendőrs-felügyelőség főfelügyelőjéből, a Kovászna Megyei „Mihai Viteazul” Katasztrófavédelemi Felügyelőség főfelügyelőjéből és a Sepsiszentgyörgy municípium Helyi Rendőrségének igazgatójából tevődik össze.

A KMTKH tagjainak névleges kinevezéseit Kovászna Megye Tanácsa érvényesíti, egy 4 éves időszakra.

A KMTKH tagjainak mandátumai a következő helyhatósági választásokig vannak érvényben, ezt követően újabb négy évre szóló nevesítések következnek.

A KMTKH-ot egy elnök és egy alelnök vezeti.

A KMTKH a tevékenységét munkabizottságokban, valamint plénumban végzi.

A KMTKH a tevékenysége során a közösség érdekei képviselét biztosítja a közbiztonsági légkör megteremtése érdekében, a következő fontosabb hatáskörökkel rendelkezve:

  1. résztvesz a tevékenységi tervek kidolgozásában és a minimális teljesítmény mutatók és célkitűzések meghatározásában, melyeknek célja a közösség érdekeinek a védelme és  a közbiztonsági légkör megteremtése,
  2. jelzi a rendőrségi tevékenység hiányosságait és intézkedéseket javasol azok elhárítására vonatkozóan,
  3. javaslatokat tesz a rendőrségnek címzett, az emberek alapjogainak és szabadságának a megsértésére vonatkozó észrevételek megoldására,
  4. meghallgatásokat szervez a helyi közösségek tagjaival és a nemkormányzati szervekkel a személyek biztonsága és a közrend elsődlegességeire vonatkozóan,
  5. jelentéseket terjeszt elő, a megyei tanács ülésein, a közösség közbiztonságának a biztosítási szitnjére vonatkozóan,
  6. éves jelentéseket dolgoz ki a rendőrségi egységek tevékenységeinek a hatákonyságáról.

Kovászna Megye Tanácsa, a hatásköreinek megfelelően, a KMTKH működése érdekében  anyagi, pénzügyi, helységi és logisztikai feltételeket biztosít a saját alapjaiból való előirányzásokkal.

Hírek