Itt vagy: » Megyei Tanács » Álláshirdetések » Előléptetési vizsga ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Előléptetési vizsga ügyvezető igazgatói állás betöltésére

2022. november 15., kedd

 

Kovászna Megye Tanácsa

 

az utólag módosított és kiegészített közigazgatási törvénykönyvről szóló,
2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelet 618-as cikkely (2) bekezdés értelmében

vezetői tisztségre előléptetési vizsgát szervez ügyvezető igazgató állás betöltésére

 

az intézmény székhelyén, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt,
2022. december 15-én 10 órától írásbeli vizsga és szóbeli vizsga a törvényes határidőn belül.

 

A vizsgán résztvevő köztisztviselőnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:

  • első osztályú közhivatalnoki kinevezés;
  • bizonylat, hogy a jelentkező rendelkezik legkevesebb 7 év szolgálati idővel az állás betöltéséhez szükséges szakterületen;
  • alapdiploma vagy azzal egyenértékű okmány a jogi szakon;
  • mesterfokozat vagy posztgraduális képzés közigazgatás, menedzsment vagy a köztisztség gyakorlásához szükséges szakirányok területén vagy azzal egyenértékű oklevél, a 2011/1-es számú Nemzeti Oktatási Törvény 153. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint;
  • a közigazgatási szabályzatban előírt feltételek mellett ne legyen érvényes fegyelmi szankciója;
  • egy, az Európai Unióban hivatalos nyelv középszintű ismerete, okirattal alátámasztva;

Az iratcsomó benyújtásának határideje:
a meghirdetéstől számítva 20 napon belől, azaz 2022.11.15-2022.12.05 között nyújthatják be Kovászna Megye Tanácsának iktatójában, Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér 4. szám alatt.

 

Érdeklődni ugyanott, illetve a 0267/311190 és a 0367/403900 (138-as belső) telefonszámon lehet.

 

A könyvészet és a tematika román nyelven megtekinthető itt.

A munkaköri leírás román nyelven megtekinthető itt.

A szükséges okiratok jegyzéke román nyelven megtekinthető itt.

A regisztrációs űrlap román nyelven megtekinthető itt.

Önéletrajz űrlap román nyelven megtekinthető itt.


A vizsgadosszié ellenőrzési eredménye román nyelven megtekinthető itt.

Az írásbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A szóbeli vizsga eredménye román nyelven megtekinthető itt.

A vizsga végeredménye román nyelven megtekinthető itt.

Hírek