Sunteți aici: » Press-room » Anunțuri » Cont redevență minieră

Cont redevență minieră

Joi, 21 aprilie 2022

 

In conformitate cu prevederile art. 6, alin. 2, lit. b din H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenței obținute prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafața ale statului si apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoaseaducem la cunoștința concesionarilor si concedenților, contul in care se virează cota din redevență datorata bugetului local al Județului Covasna, deschis la Trezoreria Municipiului Sfantu Gheorghe:

  • Beneficiar: JUDEȚUL COVASNA
  • Cod fiscal: 4201988
  • Cont deschis pentru plata redevenței: RO14TREZ25621A300501XXXX
  • Banca: TREZORERIA MUN.SF.GHEORGHE

Noutăți