Sunteți aici: » Despre instituție » Inst. subordonate » Asistență socială

Asistență socială

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

 

Instituţia are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna este instituţia publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Covasna, înfiinţată în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr.124/2004, prin comasarea Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi a Serviciului Public de Asistenţă Socială Covasna. Instituţia are rolul de a asigura aplicarea politicilor şi strategiilor guvernamentale de asistenţă socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale şi a sărăciei. În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna elaborează strategia proprie de asistenţă socială,şi programe de acţiune în domeniu, în funcţie de nevoile cetăţenilor din judeţul Covasna.

Direcţia îndeplineşte atribuţii atât în domeniul protecţiei persoanelor adulte, a persoanelor cu handicap precum şi în domeniul protecţiei copilului. 

În domeniul protecţiei persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi prin asigurarea serviciilor adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale pentru a depăşi situaţiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condiţiile legii. De asemenea, asigură măsurile de protecţie necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care se afla în situaţii de risc.

În domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistenţă, consiliere, îngrijire, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcţie de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.Totodată asigură pentru persoane cu handicap plata drepturilor prevăzute de lege.

În domeniul protecţiei copilului şi a familiei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, de prevenire a separării copilului de familie, propune şi aplică măsurile de protecţie specială pentru copiii aflaţi în dificultate sau cu handicap.Evaluează şi propune încadrarea copiilor în grad de handicap respective orientarea şcolară. 

 

Contact:

520064 Sfântu Gheorghe
Str. Presei nr. 8/A
Județul Covasna

Telefon: +40 267 31 46 60 – centrală
Fax: +40 267 31 46 60

emailmonitorizare@protectiasociala.ro

pagina web: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna

Noutăți